Đa số những người muốn thành công đều theo đuổi sự nghiệp Bán hàng. Tuy nhiên cũng có những người bỏ cuộc trước khi tự cho mình một cơ hội. Bán hàng là một trong những yếu tố quyết định sự sống còn của mỗi doanh nghiệp và Người Thành Công là người Phải Biết BÁN HÀNG. "BÍ MẬT THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG VĨ ĐẠI" - Một phương pháp đào tạo toàn diện khai phá tối đa tiềm năng con người phi thường trong bạn sẽ giúp bạn VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO của SỰ THÀNH CÔNG.

"Làm Thế Nào Để Đạt Doanh Số Hoặc Thậm Chí Vượt Ngưỡng Mong Đợi Gấp Nhiều... Nhiều... Lần Trong Công Việc Bán Hàng Của Bạn Với Thời Gian Ngắn Nhất"

Các nội dung bạn sẽ đươc trải nghiệm trong DVD

- Phương pháp lập mục tiêu 
- Kỹ thuật kiểm soát cảm xúc của người bán hàng 
- Phát hiện nhu cầu và tạo ra nhu cầu cho khách hàng 
- Một trăm kỹ thuật để tăng cường doanh số bán hàng 
- Nghệ thuật đặt câu hỏi để chốt hợp đồng 
- Thời điểm nào nên kết thúc thương vụ bán hàng 
- Đặc biệt cơ hội Net Working với hơn đại diện 100 công ty  
HƯỚNG DẪN TẢI VỀ