Khóa học giúp bạn từ "tay mơ" MySQL, SQL trở nên chuyên nghiệp. Và cho dù là bạn đang ở trình độ nào, sau khóa học này bạn có thể nắm chắc những phần kiến thức cơ bản, ngoài ra khóa học này còn cung cấp cho bạn các kiến thức nâng cao khác. XShare tin rằng bạn sẽ cảm thấy bất ngờ về sự kỳ diệu của SQL đấy. Cơ sở dữ liệu là trái tim của bất kỳ hệ thống nào, nếu CSDL chặt chẽ sẽ tạo ra những hệ thống chặt chẽ. Chính vì thế nắm chắc MySQL bạn có thể chủ động kiểm soát cơ sở dữ liệu của sản phẩm.

Nội dung khóa học :

Giới thiệu khóa học

Các bước chuẩn bị

Importing và Exporting dữ liệu

Toán tử trong MySQL

Update, Order và Limit

MySQL Data Types

Tìm hiểu Functions và Grouping

Foreign Keys và Multiple Tables

Combining Queries

Altering Schemas

Users và Privileges

Views

Locks và Transactions

MySQL Functions

Stored Procedures

Triggers

User-Defined Function

Visual Design

Bài tập tổng kết

Download

Phần 1 : [Nhấn vào đây] - Phần 2 : [Nhấn vào đây]

Nếu bạn có điều kiện thì có thể mua khóa học "MySQL, SQL and Stored Procedures from Beginner to Advanced" để ủng hộ tác giả với giá đang khuyến mãi là $9.99 (Sau khuyến mãi sẻ trợ lại giá $29.99) 
HƯỚNG DẪN TẢI VỀ